Säkrare barnlek när farliga kläder förbjuds

Nästa år blir det säkrare för barn att leka. Det ska inte längre finnas farliga snören och snoddar på barnens kläder som kan göra att barnen fastnar och kvävs. De nya reglerna har tagits fram av organisationer i EU-och Efta-länder och de börjar gälla i juni 2006.