Farliga träslöjdssalar under lupp

Nu går Arbetsmiljöverket vidare med inspektionerna i skolsalarna. För någon vecka sedan inspekterades kemisalarna, där ingen sal gick igenom utan en prick. Nu har turen kommit till träslöjdssalarna.

Inspektörerna kommer bland annat att titta på hur säkra maskinerna är och hur mycket elever och lärare vet om hur de ska användas.

Ventilationen, bullret och hur man hanterar kemiska och brandfarliga ämnen i träslöjdsundervisningen kommer också att ingå i inspektionen.

Inspektionerna kommer att pågå i totalt fyra månader. Cirka 150 träslöjdssalar i Uppsala, Stockholms och Gotlands län får besök.