Ny rapport om kostnaderna för kärnkraftsavfallet

Hur ska notan för hanteringen av kärnkraftsavfallet egentligen betalas? Ja, det har nu utretts och presenteras i en ny rapport. Och frågan har i dag diskuterats av experter, kommuner med flera i Gimo.

Det har förekommit vissa etiska konflikter kring vem som ska betala kärkraftsavfallet.  

- Det finns en slags spänning mellan statsanvaret och producentansvaret. Utredningen utgår konsekvent ifrån producentansvaret och att det är de som ska stå för kostnaderna som slutförvaret innebär, säger Karl-Reinhold Bråkenhielm, ledamot i KASAM (Statens råd för kärnavfallsfrågor).

Sedan 1980 har vi alla varit med och bidragit till finansieringen av kärnavfallshanteringen. Dett genom våra elräkningar. 30 miljarder har hittills samlats in och hanteringsprojektet beräknas kosta drygt 50 miljarder kronor. Mellanskillnaden som nu är kvar ska man få in genom en kombination av fortsatta avgiftsinbetalningar men framför allt genom den avkastning som medlen redan ger.

Provborrningar vid Forsmark i Uppland pågår ju just nu och resultatet av dessa kommer att redovisas 2008. Efter det fattas det beslut om var slutförvaret ska vara.

Kontakta reportern:

hanna.anander@sr.se