Uppladdning inför sammanslagning av tingsrätter

Regeringen uppmanar nu lagmannen Erik Lempert och Domstolsverket att vidta de åtgärder som krävs för att tingsrätterna i Enköping, Tierp och Uppsala ska kunna slås i hop.

Det krävs bland annat en god arbetsmiljö, väl fungerande ledarskap och väl utvecklad administrativ funktion.

I novemer 2005 ska tingsrätterna slås ihop och ha sin kansliort i Uppsala och senaste den 1 juni 2006 ska uppdraget slutredovisas.