Friskvård på arbetstid försvinner på Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhusets personal har blivit av med sin friskvårdstimme, en timme i veckan under arbetstid, där de kunde gå från jobbet och motionera om de ville.  Det här kommer att leda till högre sjuktal bland personalen, menar de anställda.

- Frisk personal ger ju mycket i vinst med mindre sjukskrivningar och mindre arbetsskador, säger Camilla Svanberg som jobbar på avdelning 50.

Majoriteten av de 8000 anställda på Akademiska sjukhuset hade möjlighet till att motionera på arbetstid före första februari, men nu är friskvårdstimmen borta. Istället får de nu rabatt på ett kort till sjukhusets egna träningslokaler, en subvention de hade redan före den första februari. Maria Aslani jobbar även hon också på avdelning 50:

- Jag tycker det känns viktigt att man inte blir centralstyrd, nu måste du gå till det här stället och träna, annars får du ta det på din egen tid, och det tycker inte jag är att måna om sin personals hälsa.

Sjukhusledningen motiverar det här med att systemet med friskvårdstimmen var orättvis då inte alla kunde använda sig av den. Eva Telne är biträdande sjukhusdirektör:

- Jag kan förstå att den enskild medarbetare uppfattar det här som att det är en förmån som försvinner, men vi har tagit det här beslutet och vi subventionerar verksamheten. Det är vårt sätt att stimulera våra medarbetare till en ökad fysisk aktivitet.

Men en friskvårdstimme i veckan, stimulerande inte den till ökad fysisk aktivitet?

- När vi väljer och prioriterar, anser vi inte att den stimulerade tillräckligt.

Lena Wimark på avdelning 50:

- Den enda gången jag har tränat har varit på friskvårdstimmen. Man har inte möjlighet, man har små barn hemma och man har inte tid helt enkelt.