Nytt bidrag till föräldrar som är hemma med barn

Föräldrar i Uppsala som är hemma med sina småbarn ska kunna få betalt för det. Drygt 5000 kronor per barn och månad ska utgå i bidrag och enda kravet är att familjen tar hand minst ett annat barn.

Det är ett förslag som politikerna i Uppsala väntas klubba igenom senare i dag. Göran Hedefalk är tjänsteman inom barnomsorgen i Uppsala:

- Det innebär en möjlighet för föräldrar, som vill ha sina små barn kvar hos sig, att få inkomst under förutsättning att de tar hand om barn från andra familjer där dom familjerna också vill att de små barnen ska få vara kvar i en liten grupp.

Idag finns det kommunala dagbarnvårdare, alltså mammor och pappor som tar hand om sina egna och andras barn i hemmet. Men dom är anställda av kommunen, och måste ta hand om minst 5-6 barn. Det nya förslaget innebär att en mamma kan vara hemma med sin son och ta hand om grannens dotter och få pengar för det utan att vara bunden av någon anställning eller krav på fler barn från kommunen, men ju fler barn man tar hand om desto större blir bidraget.

En pappa med två döttrar till exempel, som tar hand om två barn från andra familjer, kan kvittera ut ett bidrag på 22 000 kronor i månaden

Hur stort intresse tror du att det kommer bli för det här?

- Jag bedömer intresset som ganska stort, säger Göran Hedefalk.

För ett år sedan fick en mamma i Svartbäcken bidrag för att ta hand om sitt eget och två barn från andra familjer. Beslutet i barn- och ungdomsnämnden i eftermiddag ska göra det möjligt för alla som vill att göra det samma.

Politiskt har man varit oense om hur länge man ska få ha barnen hemma med betalning. Det förslag som ligger är från ett års ålder till och med juli det år barnet fyller tre år.