Teleoperatörer tvingas samarbeta

Regeringen vill tvinga operatörerna i den nya generationens telefoni, 3G, att samarbeta om nya master.

Anledningen är att många kommuner idag inte vill ge bygglov till 3G-master eftersom det blir så många master.

Tidigare försök att få bolagen att samarbeta har misslyckats och regeringen kommer idag att tillsätta en utredning som ska ta fram en lag som ska hjälpa kommunerna att tvinga operatörerna till samarbete.