Jobb bort på Swedish Meats

Swedish Meats nötslakteri i Uppsala kan komma att läggas ner.

Swedish Meats som i dag har totalt 4000 anställda i Sverige måste inom två år rationalisera bort 500 jobb inom koncernen.

Magnus Lagergren, som är chef för Swedish Meats köttdivision, utesluter inte uppsägningar och inte heller att man kan komma att stänga någon eller några av sina anläggningar i landet, skriver tidningen Land Lantbruk.