Miljoner till Uppsalaforskare

Två grupper av forskare vid Uppsala universitet är med och delar på 220 miljoner som Vetenskapsrådet kommer att ge tio svenska spetsforskningsmiljöer. Pengarna kommer att delas ut under 5 år. De har valts ut bland 261 ansökningar.