CSN får testa ansökning via internet

Idag beslutade regeringen att CSN ska tillåtas att göra försök med att ta emot studiemedelsansökningar via Internet som ett led i att förbättra servicen. CSC (Centrala Studiestödsnämnden) har ofta kritiserats för dålig service och långa handläggningstider.