Oväntat litet underskott för SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar ett resultat på minus 6,9 miljoner kronor i bokslutet för 2004.

Trots underskottet är det ett positivt resultat eftreosm det är 33 miljoner kronor bättre än prognosen, som pekade på ett underskott om drygt 40 miljoner kronor.

Det är främst personalkostnaderna som minskat mer än väntat.