Vinst för SJ

Trots ett minskat resande gjorde SJ en rejäl vinst under 2004. Det fjärde kvartalet var det bästa i SJ historia då resultatet blev en vinst på 101 miljoner kronor. Sammantaget för hela förra året blev vinsten 190 miljoner kronor.