Projekt för föräldrar med utvecklingsstörning får miljonbidrag

Ett Upplandsprojekt med inriktning på familjer där en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning eller intellektuell begränsning, kommer att få två miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.

Det är bland annat Regionförbundet och landstinget som är inblandade och projektet fokuserar på att utveckla metoder för familjestöd till de här familjerna.