Stor internationell övning i Enköping

Nu pågår en större internationell övning, bland annat utanför Enköping. Freden ska bevaras i en påhittad konflikt i norra Sverige.

I höstas beslutade EUs försvarsministrar att EU ska ha egna stridsgrupper som kan ingripa i konflikter för att bevara eller tvinga fram freden.

De har flera gånger haft liknande övningar där många nationaliteter varit involverade, men det är första gången som man tränar på att ingripa och bevara freden.

I höstas beslutade EUs försvarsministrar att EU ska ha stridsgrupper som snabbt ska kunna ingripa i konflikter, de ska stå redo 2008. I staben som fattar besluten ingår nio nationaliteter.

Det är nästan som ett dataspel  Hur det går, om man lyckas bevara freden beror på vilka beslut som fattas. Milu Zaharia, från Rumänien, finns med i spelet och han är hittills nöjd med de beslut som fattats.