Dålig lönsamhet och långsamt internet hot mot landsbygden

Det har blivit mindre lönsamt att ha djur som lantbrukare och antalet mjölkbönder har nästan halverats de senaste åren. Även antalet grisbönder har minskat. Det visar en analys av landsbygdens möjligheter och hot som länsstyrelsen i Uppsala län gjort. Enligt rapporten är bredbandsutbyggnaden en av de främsta utmaningarna för landsbygden eftersom bara sju procent av alla som bor i glesbygd i länet har tillgång till fiberanslutet bredband idag.