Statsbidrag går till sånt som kommunen egentligen ska erbjuda själva

Enköpings kommun använder ett statsbidrag på ett sätt som det inte är tänkt. Den finska föreningen Sampo hade sökt ett hyresbidrag från kommunen och fått nej, men när de sökte om pengar från ett statsbidrag kunde kommunen tänka sig att ge det.

 Enligt Enköpingsposten säger länsstyrelsen i Stockholms län att tanken med statsbidraget inte är att det ska ersätta sånt som kommunen har skyldighet att göras.