Norbybor känner sig överkörda

Boende i Norby i Uppsala känner sig överkörda av kommunen och de byggherrar som planerar för nybyggen i deras stadsdel.

De boende säger till Upsala Nya Tidning att de har presenterat motförslag som har en balans mellan intresset av nya bostäder och en fungerande boendemiljö, men att de får intrycket av att kommun och byggherrar redan bestämt sig på förhand.