Tågurspårning orsakar förseningar

Ett godståg har spårat ur vid Södra Station i Stockholm. Det här innebär att det är totalstopp för tågtrafik söderifrån till Stockholm, och tåg som kommer niorrifrån måste stanna eller vända om i Stockholm, så trafiken även mellan Uppsala och Stockholm påverkas. Exakt hur är oklart i nuläget