Personer som behöver vuxenutbildning söks inte upp

Uppsala kommun arbetar för lite med att söka upp och motivera vuxna att läsa grundskoleämnen, eller svenska för invandrare på vuxenutbildningen. Det visar en rapport från Skolinspektionen.

Vuxeutbildningen i Uppsala bedrivs både av kommunen och av privata utförare. Överlag fungerar utbildningen bra, enligt Skoninspektionens rapport, med flera utförare och många kurser att välja på och goda möjligheter att kombinera studier och arbete.

Men det finns också problem. Dels behöver en del av de planer som finns mot kränkande behandling förbättras, dels behöver kommunen bli bättre på att att aktivt leta upp sådana som skulle behöva vuxenutbildning.

Enligt rapporten jobbar kommunen i nuläget inte alls med att söka upp personer som gått kort tid i skolan, eller som skulle behöva svenska för invandrare och det finns personer som inte nås av information om möjlighet att läsa sfi. Det här måste kommunen nu förbättra.