Läkemedelsverket anställde fel person

Läkemedelsverket i Uppsala anställde fel person och får nu backning av Statens överklagandenämnd. Det handlar om en tjänst som handläggare där Läkemedelsverket valde bort en kvinna, som överklagade beslutet. Överklagandenämnden konstaterar att kvinnan som klagat har bättre meriter och att hon borde ha fått jobbet. Nämndens beslut går inte att överklaga.