"Uppsalaåsen borde klassas som riksintresse"

2:04 min

Uppsalaåsen är en svag länk i Uppsalas vattenförsörjning framöver. Det enligt Sven Ahlgren, som är planeringschef på Uppsala Vatten. Han oroar sig för att halten miljögifter i den ska öka.

– Uppsalaåsen har inget alternativ, säger Sven Ahlgren, som är planeringschef på Uppsala Vatten.

Den är både lång och hög och det och läget invid Fyrisån och den blivande storstaden Uppsala gör att länstyrelsen tycker att den borde klassas som riksintresse. Länsstyrelsen har skickat en ansökan till Havs- och vattenmyndigheten.

– Med vatten från Uppsalaåsen räknar vi med att kunna försörja 500 000 personer med vatten, säger Sven Ahlgren.

Åsen funderar som en jättelik vattenreservoar och vattenreningsfilter för Fyrisåns vatten. Sven Ahlgren pekar på två hot mot Uppsalaåsen.

– Det som varit aktuellt på senare tid är perflourerade ämnen som naturen tycks vara försvarslös mot. Det kan också vara klimatförändringar som kan innebära långa perioder med lite nederbörd.