"Mer trafikpengar borde gå till Mälardalen"

0:32 min

En större del av de pengar som ska satsas på infrastukturen, som väg och järnväg de kommande 10 åren borde satsas i Mälardalen. Det tycker politiker från just mälardalsområdet som nu på förmiddagen idag träffar infrastrukturminister Cathrarin Elmsäter Svärd.

En av dem som hoppas kunna påverka ministern är Cecilia Forss, ordförande i regionförbundet i Uppsala län:

– Vi förstår ju att pengarna är begränsningarna så det är prioriteringarna inom pengarna vi vill diskutera.

– Det hindrar ju bostadsutvecklingen om inte infrastrukturen byggs ut och för att vi ska nå de klimatmål vi har och klara den tillväxt vi har så ska vi förklara hur viktigt det är att en större del av pengarna riktas till utbyggnad här i Mälardalen och till att göra det system vi har pålitligt.