Enköpings socialnämnd kritiseras

Socialnämnden och individ- och familjeomsorgen i Enköpings kommun får kritik från inspektionen för vård och omsorg, IVO. Efter en tillsyn konstaterar IVO nu att Enköpings kommun i flera fall brustit i sin handläggning och inte agerat tillräckligt kraftfullt till stöd och skydd för barn.

Det handlar bland annat om det dröjt för länge efter en anmälan eller ansökan innan utredning inletts, och att utredningar sedan bedrivs för långsamt