Mälardalstrafik

Infrastrukturministern gav inga nya besked

1:00 min

Det blev inga nya besked till politikerna från Mälardalen som träffade infrastrukturministern idag för att trycka på om att en större del av de pengar som ska satsas på infrastukturen, borde satsas i Mälardalen.

 – Sådana besked får vi ju inte. Hon kommer ju att träffa fler regioner och län för att få in deras synpunkter. Vå rprioriteringslista har ju varit känd sedan förut, men vi har motiverat den på ett bättre sätt nu, säger Cecilia Forss, moderat ordförande i Regionförbundet i Uppsala län.

Cecilia Forss är trots det nöjd med mötet med partikollegan och infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd -  där företrädare för 7 län i Östra Mellansverige  var med.

Deras poäng var att en större del av de pengar som planeras att satsas på järnväg och vägar fram till 2025 borde gå till det här området och att bostadsutvecklingen hindras samtidigt som det blir svårt att leva upp till klimatmålen om det inte blir så.

Även om det inte kom några nya besked idag så tänker Cecilia Forss efter mötet att det är bra att fortsätta att jobba tillsammans med andra län.

 – Ja, vi ska fortsätta det här samarbetet som vi har.