Hur fungerar äldreomsorgen?

I december 2011 gjorde Upplandsnytts reporter Martin Hult en närgående granskning av hur våra äldre tas omhand. Här nedan hittar du vår samlade rapportering på det här området.