Vårdbolag varslar 22 i Norrtälje

Vårdbolaget Tiohundra AB tvingas varsla minst 22 tjänster inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende i Norrtälje kommun. Det är för att klara en ekonomi i balans som Tiohundra tvingas vidta flera besparingsåtgärder.

Bland annat måste Norrtälje sjukhus spara flera miljoner kronor, och så ska medarbetarnas nattarbetstider utökas.

Tiohundra bedriver allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden och psykiatri i Norrtälje kommun.