Månadskort föreslås gälla i hela UL-området

UL-trafikens zonindelning för både månadskort och enkelbiljetter kan bli enklare. Förslaget som kollektivtrafiknämnden ska ta ställning till nästa vecka innebär en zon för periodbiljetter och fem zoner för enkelbiljetter, vilket innebär att 30-dagarskort kan komma att gälla i hela UL:s område oavsett om man reser med stadsbuss, regionbuss eller med Upptåget.

Det är Upplands lokaltrafiks kollektivtrafikförvaltning som har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på förändringar, och nästa vecka tar nämnden ställning till förslaget.

Reser man med SL-pendeln ska UL:s biljetter gälla till Arlanda.

Det slutgiltiga beslutet kring om förändringen ska genomföras fattas av landstingsfullmäktige under våren 2014.