För bara fem år sedan ville försvaret lägga ner Ärna

1:48 min

Regeringens ja till civilflyg på Ärna öppnar för satsningar på en flygplats som var dödsdömd för bara några år sen. Efter nedläggningen av flygflottiljen F 16 år 2003 hade försvarsmakten mer och mer tappat intresset för Ärna och var 2008 inställd på att helt göra sig av med flygplatsen. 

En av dem som då tog strid mot planerna var kristdemokratiske riksdagsmannen från Uppsala Mikael Oscarsson.

– Då hade försvarsmakten beslutat sig för att man skulle sälja Ärna. Det var tuffa debatter då som jag hade med dåvarande försvarsministern, säger Mikael Oscarsson.

Du stred egentligen mot din egen regering då?

– Ja, dåvarande försvarsminister försvarade linjen att flygplatsen skulle läggas ner.

Försvarsmakten kom till slut att ändra sig, bland annat efter att riksdagen 2009 fattade beslut om en ändrad försvarspolitik som innebar att det svenska försvaret skulle kunna mobiliseras mycket snabbt för att försvara landet, och flygplatsen i Uppsala fick då en viktig roll.

Mikael Oscarssons och andras kritik hade i hög grad varit inriktad på just det att om Ärna las ner så skulle Sverige ha varit det enda landet i västvärlden som inte hade en militär flygbas i närheten av sin huvudstad.

Efter att försvarsmakten väl hade ändrat sig så gick kursändringen snabbt. Ärna räknas nu som en de fem mest viktiga militära flygplatserna i landet, och nyligen beslutade försvaret att satsa 100 miljoner på att rusta upp flygplatsen.

Att nu också kommersiellt civilflyg kan tillkomma stärker ytterligare bilden av en flygplats vars betydelse ökar allt mer, menar Mikael Oscarsson:

– Med det investeringsbeslut som regeringen nu öppnar för så kommer flygplatsen att kunna vara i toppklass, och man kommer, om det finns behov av det, att kunna göra successiva uppgraderingar, ända till att man skulle kunna ha en flottilj igen. Där är vi inte nu, men det vi kan få nu är ett civilt flyg i kombination med det militära, precis som i Luleå och Ronneby. Det här stärker försvarsmakten, det stärker Uppsala, det ger arbetstillfällen och möjligheter för Uppsala. En glädjens dag, tycker jag, säger Mikael Oscarsson (KD), riksdagsman från Uppsala.