Användandet av antibiotika minskar mest i Uppsala län

0:39 min

Användandet av antibiotika går ner i hela landet, för första gången sedan det här började mätas 2010. Störst är minskningen i Uppsala och Jönköpings län, där förbrukningen sjunkit med 12 procent. Det här enligt siffror från Smittskyddsinstitutet.

Infektionsläkaren Ove Andersson, arbetar med patientsäkerhet inom landstinget:

– Det är en del av vårt uppdrag att se till att man förskriver antibiotika av rätt skäl vid rätt tillfälle. Det är väldigt glädjande nu efter ett par års kamp, och efter förra årets lätta ökning att vi nu minskar mest.

Varför är det så viktigt att användandet minskar?

– Därför man vet att, och det är globala siffror, att ju mer antibiotika det finns i ett samhälle, desto större problem har man med bakterier som är resistenta och totalresistenta, mycket svårbehandlade eller helt omöjliga att behandla. Och kan vi hålla nere antibiotikaförskrivningen, då vet man också att den andel av den typ av infektioner fortsätter att vara under kontroll och väldigt låg.

Tittar vi på hela Sverige så ligger minskningen i snitt runt 8,5 procent.

Det är oklart vad skillnaderna beror på och det handlar inte om att vi är mindre sjuka här i länet.

Samtidigt är det ett stort problem att förskolor i Uppsala kommun ger fel information till föräldrar om antibiotika.
– Ja tyvärr är det så att det förekommer fortfarande budskap som inte är uppdaterade och vi märker att det här är inte det budskap och den information som är grunden för vårdens arbete.

Det är fortfarande bland barn och äldre som antibiotika används mest, och i Uppsala kommun vill man alltså fortsätta att arbeta för att förskolorna ska ge småbarnsföräldrar rätt infomration kring antibiotika:

– Det finns information men finns inget systematiserat sätt att nå förskola och förskolebarn, föräldrar just nu. Och det är vårt största problem i det lokala arbetet i Uppsala just nu. Vi vill engagera kommunen som huvudman utifrån hälsoperspektiv i de här sakerna så att kommunen kan underlätta så vi får en diskussion i den här frågan.

Vårdens uppgift?

– Frågan om barnet ska gå eller inte uppstår i mötet med förskola och föräldrar hur förhålla sig till krav där diskussion den kan inte vården ta.