Vattenchef förvånad över regeringsbeslut om Ärna

1:21 min

Det är förvånande att regeringsbeslutet om Ärna flygplats i Uppsala inget säger om hur Uppsalaåsen ska skyddas vid en utökad flygverksamhet. Det säger planeringschefen Sven Ahlgren på kommunalägda Uppsala Vatten dagen efter regeringsbeslutet.

Det är från Uppsalaåsen som Uppsala hämtar sitt dricksvatten, och Sven Ahlgren pekar på att de föroreningar som förra året upptäcktes i Uppsalas dricksvatten tros komma just från Ärna.

– När det gäller själva beslutet så tycker jag kanske att det är lite konstigt att man inte på något vis tagit hänsyn till de nya omständigheterna som vi menar finns och det handlar ju om de har perflourerade ämnena som spridit sig från Ärna till Uppsalaåsen. Det är ju i och för sig resultat av en verksamhet som upphört, men det visar på att det finns spridningsrisker mellan Ärna och Uppsalaåsen.

Uppsala Vatten har tidigare till regeringen understrukit att fynden i Uppsalas dricksvatten är en omständighet som noggrant bör beaktas vid ett beslut om civilflyg ska tillåtas på Ärna. Men regeringen säger inget alls om den saken i gårdagens beslut.

Efter regeringens avgörande är det nu länsstyrelsens tidigare beslut från 2010 som gäller, men inte heller där sägs något specifikt om hur Uppsalaåsen ska skyddas. Sven Ahlgren säger att på Uppsala Vatten förutsätter man att en utökad flygverksamhet kommer att ske på ett sätt som inte påverkar Uppsalas vattenförsörjning, men han känner ändå en viss oro.

– Ja, det är väl överhuvudtaget så att Uppsalaåsen är känslig för påverkan, säger Sven Ahlgren.