Fortsatt forskarbråk om kopparexperiment

5:43 min

Bråket fortsätter kring forskningen i Uppsala för att reda ut om koppar korroderar i syrefritt vatten, experiment som Svensk kärnbränslehantering har beställt. Frågan är viktig eftersom det kan påverka det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

Forskare vid KTH i Stockholm har i ett tidigare experiment visat på korrosion av koppar. De anser att Uppsalaexperimentet har för många felkällor för att det ska gå att dra vetenskapliga slutsatser av det.

Men det stämmer inte, svarar nu professor Mats Boman, forskningsledare för Uppsalaexperimentet:

 – Jag tror han har missförstått det hela, eller så har han inte läst rapporten...