Stora brister i Östhammars sporthallar

I Östhammars kommuns idrottshallar är stora delar av utrustningen i många fall i så dåligt skick att de inte kan användas, och skolorna tvingas begränsa idrottsundervisningen.

Bland annat har basketkorgar dömts ut ur säkerhetssynpunkt på både Frösåkersskolan och Österbyskolan, skriver Upsala Nya Tidning. Bristerna uppmärksammades vid en inspektion i våras, men ännu har kommunen inte beslutat om åtgärder för att fixa de trasiga redskapen.