Fortsatt markförvar i Forsmark beviljat

Forsmarks kraftgrupp AB har fått okej från Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta med förvaret av lågaktivt driftavfall vid Forsmarks kärnkraftverk. Tillstånd gavs redan 2007, men eftersom förutsättningarna förändrats så har Strålsäkerhetsmyndigheten nu granskat den nya ansökan och kommit fram till att den uppfyller strålsäkerhetskraven.

Enligt det nya tillståndet får avfall deponeras fram till sista december 2040 och Tillståndet för markförvaret gäller till och med sista december 2070.