Skolskjuts till en annan kommun fråga för förvaltningsdomstolen

2:08 min

Ska kommunen betala för elevers skolskjuts även till och från en förälder som bor i en annan kommun? Den frågan ska nu avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen, efter en tvist mellan Östhammars kommun och en skolelev som nekats skolskjuts till sin mamma i Tierps kommun.

– Det jag tycker är märkligt är att han redan var beviljad i två år och sen tar man ifrån honom det. Och vad jag vet så har man inte ändrat någonting i lagen, säger mamman om tvisten med kommunen.

Fick du veta varför kommunen ändrade sig?

– Nej, det har jag inte fått.

Under två års tid fick eleven, som är skriven i Östhammars kommun där han också går i skolan, busskort för att även kunna ta sig till och från skolan från mammans bostad i Tierps kommun.

Men inför läsåret 2012/2013 beslutade barn- och utbildningsnämnden att neka eleven rätten till skolskjuts till och från mamman.

Roger Lamell, socialdemokratisk ordförande i barn och utbildningsnämnden, som inte kan svara på varför man tidigare beviljat eleven skolskjuts till grannkommunen, säger att man följde regelverken när man fattade beslutet, och att det inte är viktigt för kommunen att få rätt i frågan.

Om det inte är så viktigt för er att vinna, varför har ni då valt att överklaga?

– Det är rent juridiskt utifrån regelverket. Hypotetiskt kan det ju bli så här att en elev har sin mamma bor i Haparanda och så måste vi stå för resan till och från skolan varannan vecka.

Elevens föräldrar överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten, som upphävde beslut då de menade att det stred mot skollagens principer om en kostnadsfri grundskola.

Men det beslutet överklagades till kammarrätten som bedömde att Östhammars kommun inte var skyldig att stå för resorna till grannkommunen, och som i stället gav kommunen rätt. Och nu ska fråga alltså avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Jag har ingenting att invända mot det. Bedömer de att det är läge att ta upp det, så är det väl viktigt. Det finns ju andra barn som går i skolan i Östhammars kommun. Det kan lika bra gälla barn någon annanstans i Sverige. Så det är väl bra om det blir bra regelverk, säger Roger Lamell.

– Jag tycker det är bra, det här kanske blir avgörande för flera föräldrar framöver, säger mamman.