Ärnabeslut kan upphävas av Högsta förvaltningsdomstolen

1:57 min

Regeringens beslut om civilflyg på Ärna flygplats i Uppsala kommer troligen att upphävas av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den bedömningen gör professorn i miljörätt Jan Darpö på Uppsala universitet. Han menar att regeringen inte har motiverat sitt beslut på det sätt som lagen kräver.

– Jag utgår från att de som berörs kommer att begära rättsprövning, att HFD kommer att titta på det, och det skulle inte alls förvåna mig om HFD bara vräker tillståndet och säger att det här är inte tillräckligt motiverat, säger Jan Darpö.

När regeringen förra veckan sa ja till att tillåta civilflyg på Ärna så motiverades det mycket kortfattat med att det skedde efter en samlad bedömning och att civilt flyg skulle ge samordningsvinster med det militära flyget.

Men Jan Darpö menar att det knapphändiga sättet att skriva sannolikt kommer att underkännas av Högsta förvaltningsdomstolen. Det strider mot motiveringsskyldigheten inom svensk rätt, påpekar han, och han framhåller också att regeringen i sitt beslut inte alls berör de brister i miljökonsekvensbeskrivningen som mark- och miljödomstolen pekat på.

Till exempel att det inte tillräckligt har utretts varför just Ärna skulle vara en lämpligare plats för det planerade civilflyget än andra flygplatser i regionen, något som enligt miljöbalken ska framgå av en ansökan.

Men i regeringens beslut sägs inget alls om vilka miljööverväganden som gjorts, trots att det alltså handlar om en miljöprövning.

Varför har då regeringen formulerat sig så kortfattat?

– När det kommer till en väldigt kontroversiell fråga som den här, så tror jag att man kan säga att det här är vad man har kunnat enas om i regeringen, och så har man chansat på att HFD ska acceptera det. Jag skulle som sagt inte bli förvånad om HFD ändrar på det här och helt enkelt undanröjer tillståndet, säger Jan Darpö.

Och då står man helt utan beslut i sakfrågan?

– Ja, det är det som är så speciellt med en rättsprövning. Som det är just nu har ju försvaret tillstånd att börja bygga. Men om det blir så att HFD inte accepterar tillståndet utan undanröjer det, då har man ingenting längre. Så jag skulle absolut råda de inblandade att avvakta rättsprövningen om det är stora investeringar det är fråga om, säger Jan Darpö, professor i miljörätt på Uppsala universitet.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sverigesradio.se