Beslut om civilflyg på Ärna tas upp i riksdagen

2:45 min

Beslutet om att tillåta civilflyg på Ärna blir nu en fråga som kommer att tas upp i riksdagen. Igår lämnade nämligen riksdagsledamoten Lena Sommestad (S) in en intepellation till miljöministern, eftersom hon menar att regeringen måste motivera sitt beslut att tillåta civilflyg utanför Uppsala.

Det är framförallt miljöaspekterna som de vill höra hur regeringen resonerat kring, men de vill också veta hur behovet av en civilflygplats utanför Uppsala motiveras, berättar uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) som varit med och skrivit interpellationen till miljöministern.

Även Vänsterpartiets uppländske riksdagsledamot Jacob Johnson har lämnat in en interpellation till miljöminister Lena Ek, där han frågar vilka konkreta åtgärder som kommer vidtas för att Ärna inte ska bidra till ökad negativ påverkan på miljö och klimat.