Historien om när det blev pinsamt att göra "Nr 2"

4:55 min

Med anledning av den Internationella toalettdagen vrider och vänder P4 Morgon på toaletter och toalettbesök. Bland annat pratar vi med folklivsforskaren Gillis Herlitz om när det egentligen blev pinsamt att bajsa.

– Ja utan vidare kan man säga att det inte var pinsamt i det gamla bondesamhället, säger Gillis Herlitz. Då hade man utedass med upp till tjugo holkar där man satt tillsammans vuxna och barn. De vuxna hade aldrig tid att prata med varandra om sin relation och om sin ekonomi så de passade på ute på dass, säger han.

Men i slutet av 1800-talet började den här avslappnade inställningen till toabesök att förändras.
– Då började vattenklosetterna komma. Och det sammanföll med idealen om att det som lämnar kroppen är orent. Det blev en kroppens disciplinering, berättar folklivsforskaren vidare.

Det var medelklassen som drev på den här utvecklingen.
– Med den framväxande medelklassen under industrialismen så börjar de här idealen komma fram mer och mer. Medelklassen börjar växa och känner ett starkt behov av att profilera sig, dels mot det man betraktar som en dekadent överklass, dels mot arbetarklassen.