Krav på fler hyresrätter Ulleråker

Hyresgästföreningen kräver nu att Uppsala kommun planerar för en högre andel hyresrätter i Ulleråker. Kommunen har köpt mark i området av landstinget och planerar för minst 6000 nya bostäder, varav 30 procent väntas vara hyresrätter.

Hyresgästföreningen är positiv till att nya bostäder skapas, men menar att Uppsala har för få hyresrätter idag och att andelen i det nya området borde vara högre, bland annat eftersom unga ofta efterfrågar hyresrätter.