Markona förlorade mål mot Uppsala kommun

Företaget Markona, som Uppsala kommun kritiserat för hur företaget skötte förra vinters snöröjning för kommunen, har nu förlorat ett av de mål som företaget drivit mot kommunen.

Uppsala kommun uteslöt Markona från en rad upphandlingar av anläggningsarbeten efter att företaget dömts av konkurrensverket för ett kartellsamarbete med ett annat företag.

Markona överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu avgjort ett av målen där företaget inte beviljas prövningstillstånd och därmed förlorar målet mot kommunen.