Oklart hur Centern ska rösta kring Uppsalas kommunala IT-verksamhet

Det är i dag oklart om Centerpartiet i Uppsala kommer att splittra den borgerliga alliansen på onsdag i beslutet om att lägga ut kommunens it-verksamhet på entreprenad.

Centerpartiet har haft förhandlingar med den rödgröna oppositionen om att på mötet på onsdag gå samman i en majoritet om en återremiss.

Men moderate kommunstyrelseordföranden Fredrik Ahlstedt räknar med att Centern ställer upp på alliansens förslag om att lägga ner kommunens egen it-enhet och i stället upphandla den.

– Vi har haft diskussioner i hela alliansgrupperingen och vi kommer att lägga fram det här förslaget på onsdag, och vi är överens om att vi ska gå till beslut på det. Vi kommer kanske göra några små justeringar, men vi ska gå till beslut på onsdag. Det är den överenskommelsen vi har mellan allianspartierna, säger Ahlstedt.

Så säger alltså moderaterna i dag. Men Centern självt sa i slutet på förra veckan, genom Karin Ericssom som kommer att ersätta Stefan Hanna på kommunstyrelsemötet på onsdag, att Centern har kontakter med oppositionen och avser att begära återremiss och kräva bättre beslutsunderlag.

Den bilden bekräftades också av Socialdemokraternas Erik Pelling.

– Ja, det har förts en del samtal i mellandagarna. All heder till Centerpartiet att de faktiskt erkänner att beslutsunderlaget inte håller måttet och att de också är beredda att agera utifrån det, säger Erik Pelling.

Var Centerpartiet i dag står i frågan är oklart. Karin Ericsson säger till Upplandsnytt att eftersom förhandlingar pågår så går det inte att säga något bestämt och hon hänvisar till Stefan Hanna för närmare kommentarer.

Men Stefan Hanna är bortrest på semester och har inte funnits tillgänglig för någon kommentar i dag.