Mörka gator i Bålsta

Stora delar av gatubelysningen i Bålsta upphörde i går eftermiddag att fungera. Kvällen blev mörk på både gator, gång- och cykelvägar.

Redan i går kväll konstaterade Håbo kommun att det rörde sig om ett allvarligare fel. En rad medborgare har hört av sig med tips som kommunens tekniker har haft nytta av i felsökningsarbetet.

I morse fick kommunen fart på belysningen i Södra Västerdalen. I Norra Västerdalen kommer felsökning och reparationsarbeten att pågå under dagen.