Tierpsbor vill ha närproducerad mjölk

2:11 min

Barn i skolbespisningar och förskolor och gamla på boenden och med hemtjänst i Tierp ska från i sommar få mjölk från Skånemejerier istället för, som nu, från Gefleortens mejeriförening, dit mjölkbönder i Tierp levererar mjölk.

Men Linnea Hägerström i Vavd, och många med henne, vill att kommunen ska fortsätta med närrproducerat - lika som det ser ut i hennes eget kylskåp:
- Vi har bara Gefleorten,vi vill ha mjölken därifrån, för vi vill ha en levande landsbygd. Bönderna här är beroende av att mjölken serveras från de här bondgårdarna runt oss. För om bönderna lägger ner, vad har vi då? Ingenting! Man måste värna om de små lantbrukarna.

Hur kommer det sig att du är så engagerad. Du är ju inte mjölkbonde själv?
- Nej, men jag är från landet, från Norrland, och jag minns hur mina föräldrar alltid slet och slet.

Det var det franskägda Skånemejerier som vann den gemensamma upphandlingen på tre år för Östhammar, Tierp och Heby och sammanlagt, för de tre kommunerna i tre år var de 900 000 kronor billigare. Också mjölken från Skånemejerier är ekologisk, men de som protesterar vill ha närproduerad mjölk, dels för att stödja de lokala mjölkbönderna, och dels för att slippa långa transporter.

Nästan 600 namn överlämnades i december till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson, en facebookgrupp har bildats, och föräldrar uppmanas att fylla i en blankett där man av etiska skäl kräver närproducerad mjölk till sitt barn.

Men Bengt-Olov Eriksson, socialdemokratiskt  kommunalråd,  säger att någon sådan blir det inte. Det skulle strida mot lagen om offentlig upphandling. Linnea Hägerström väntar på svar på sitt fjärde brev till Bengt-Olov Eriksson, och tänker inte ge sig i första taget:
- Jag är lika envis som han. Det är inte bara Tierp som gäller. Man kan gå högre upp.