JO-kritik mot Trafikverket

Trafikverket kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för hur man agerat när en tv-reporter begärt ut uppgifter efter den uppmärksammade dödsolyckan vid Hjulstabron söder om Enköping i mars förra året.

Istället för att lämna ut de allmänna handlingarna, tog Trafikverket kontakt med polisen som då i sin tur begärde att få uppgifterna från Trafikverket. Det gjorde att de sedan omfattades av förundersökningssekretess och därför inte lämnades ut till reportern. JO anser att verket borde ha lämnat ut uppgifterna till reportern med en gång eftersom de då inte omfattades av sekretess.

I olyckan vid Hjulstaborn omkom två unga män sedan de kört genom bommen och ner i vattnet vid den öppna bron. Detta sedan de jagats av polis, och polisen begärt att bron skulle öppnas för att få stopp på bilen.

De uppgifter tv-reportern begärt ut gällde hastighetsregistreringar från fartkameror längs riksväg 55 öster om Enköping.