Brister i arbetsmiljön vid bussdepå i Skutskär

Bussbolaget Nobina, som kör för Upplands lokaltrafik, får kritik på flera punkter för arbetsmiljön vid sin depå i Skutskär. Vid en inspektion konstaterades fuktskador i personalutrymmena.

Det saknas också ett avskilt vilrum där förarna kan vila mellan arbetspassen. Även omklädningsmöjligheterna har Arbetsmiljöverket synpunkter på, i dag delar män och kvinnor på samma utrymme.

Senast sista oktober måste bussbolaget åtgärda de här problemen.