Hård konkurrens om utbildningsplatser i Uppsala

Djurskötarutbildningen vid Lantbruksuniversitetet och juristprogrammet vid Uppsala universitet hör till de mest populära universitetsutbildningarna med knappt 1500 förstahandssökande vardera. 

Även kandidatprogrammet i ekonomi i Uppsala är bland de tio mest sökta utbildningarna inför den här hösterminen.

Flest förstahandsansökningar av alla har läkarprogrammet vid Karolinska institutet, med 2 248 ansökande på 156 platser.

Läkarprogrammet i Uppsala hör också till de utbildningar där det krävdes maxbetyg för att få en plats nu i höst.