Företag fick rätt mot Håbo kommun

Ett bolag har fått rätt mot Håbo kommun av Förvaltningsrätten. Bolaget deltog i en upphandling på klottersanering och utomhusstädning, men kommunen ansåg att bolagets anbud var orimiligt lågt och därför uteslöts dom från upphandlingen. Bolaget  överklagade beslutet, och förvaltningsrätten ger nu företaget rätt, och anser inte att kommunen visat att det verkligen fanns fog för att ifrågasätta företagets seriositet.