Markaffär kan ge 600 nya bostäder i Ultuna

Nu köper Uppsalahem mark i Ultuna, för 100 miljoner av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Totalt räknar det kommunala bostadsbolaget med att bygga 600 nya bostäder där och runt 250 av dem ska bli studentbostäder.

Det handlar om flerfamiljshus på mellan två och sex våningar och även ett nytt parkområde och förskola finns med i planen.

Under september ska uppgörelsen nu godkännas av kommunstyrelsen och SLU:s styrelse.