Nytt pris ska främja samverkan

Regionförbundet i Uppsala län har instiftat ett nytt pris för att uppmärksamma goda samverkansinsatser mellan länets universitet och omvärlden.

Syftet är att "belöna universitetsanställda som utvecklat samverkan med näringsliv, offentlig sektor eller andra aktörer", säger regiondirektör Catharina Blom.

Två priser om 25 000 kr ska delas ut.

Ett till en anställd på Sveriges lantbruksuniversitet och ett till en anställd på Uppsala universitet.