"Vi har samma rutiner som de har i Stockholm kring ebola"

1:29 min

Senaste dygnet har vi hört om ett misstänkt Ebolafall i Stockholm, där proverna till sist visade sig vara negativa. Men vad finns det för förberedelser här i Upplands län?

Utbrottet av Ebola fortsätter i Västafrika och risken finns att någon som varit där kan föra med sig sjukdomen hit.

 – Vi har ju samma rutiner som de har i Stockholm. Så om man har befogad misstanke att det är en risk för ebola, så har ju både de som sitter i telefonrådgivning, ambulanspersonal och akutmottagning har ju fått instruktioner om att man då så fort som möjligt ska ta patienten till ett isoleringsrum på infektionskliniken, säger Mats Eriksson som är smittskyddsläkare på smittskyddsenheten i Uppsala.

Han berättar att sjukdomen bara kan smitta genom direktkontakt med framför allt kroppsvätskor och därför rekommenderas sjukvårdpersonalen att ha visir och andningsskydd.

Det finns även särskilda skyddskläder och rutiner för hur en ska ta av och på sig de här kläderna och även ambulanspersonalen har speciella kläder att använda om det finns misstanke om Ebola.

– Och man ska ju dessutom varna infektionsläkare, smittskyddsläkare och vårdhygieniker som ju har ansvar och expertkunskap på det här området, säger Mats Eriksson.

Om det skulle bli ett fall av ebola här vad skulle hända då?

– Då ska man direkt ta kontakt med isoleringsenheten i Linköping som är de som har nationellt ansvar för det här. De har en specialutrustad ambulans som kan komma och hämta patienten och är det längre bort i landet kan man till och med flyga den ambulansen med Herculesplan.

Finns det risk för en epidemi här?

– Nej, jag bedömer inte att det finns någon risk för epidemi i Sverige.