Valet 2014

Centern fokuserar på integration

1:22 min

Centerpartiet i Uppsala lyfter fram integrationen som en av de viktigaste frågorna i sitt valmanifest som presenterades i dag. Centern vill införa arbetsplikt för att få försörjningsstöd, något som kritiseras hårt av Vänsterpartiet.

Dessutom vill Centerpartiet ställa krav på att man lär sig svenska inom en viss tid för att få behålla fullt försörjningsstöd.

– Man kan t ex tänka sig att om man inte efter tre år lärt sig en miniminivå av svenska, så kan man få någon procents minskning av försörjningsstödet, säger Stefan Hanna.  

Integrationen var en huvudpunkt när Centerpartiet i Uppsala i dag presenterade sitt valmanifest, tillsammans med betydelsen av att bygga ett hållbart Uppsala med satsning på flera av kransorterna. En bättre integration är en avgörande fråga för att Uppsala inte ska spricka socialt, sa kommunalrådet Stefan Hanna, som vill anslå 130 miljoner de närmaste fyra åren till att förbättra integrationen, med satsning på skolor med många invandrare och med att kommunen ska inrätta s k välfärdsjobb inom t ex föreningsliv och inom jordbruket. Samtidigt med satsningen vill partiet alltså också ställa krav på att de som är arbetsföra ska utföra en arbetsinsats för att få försörjningsstöd. Det kan t ex vara att utföra arbete hos pensionärer med den lägsta pensionen eller att städa gator. Stefan Hanna anklagade de övriga etablerade partierna för att sticka huvudet i sanden när det gäller svårigheter för samhället som kan följa av invandringen: 

– Invandring och integrationsfrågor berör, alla har åsikter om dem. Då måste vi politiker möta den oro och de möjligheter som befolkningen ser, säger Stefan Hanna.

Vänsterpartiet har reagerat kraftigt på Centerpartiets valmanifest och menar att det uttrycker en föraktfull syn på människor som behöver socialtjänstens hjälp.

–  Centerpartiet föreslår bland annat att personer med socialbidrag ska tvingas sopa gator. Om Uppsalas gator behöver städas ska de som gör det få avtalsenlig lön. Uppsala behöver meningsfull sysselsättning som är utvecklande för individen. Centerpartiet vill lösa kommunens brister med billig arbetskraft istället för att ta tag i problemen med de människor som står långt från arbetsmarknaden, säger Ilona Szatmári Waldau, Vänsterpartiets kommunalråd.

Vänsterpartiet kritiserar också förslaget om att de som inte uppnått en miniminivå av svenska efter ett visst antal år ska kunna få sänkt socialbidrag.

– Centerpartiet är ute och fiskar i grumliga vatten med det här förslaget. Det är inte ett integrationsförslag  utan bestraffning av t.ex. dem som är analfabeter. SFI:n måste förstärkas och riktiga arbetsmarknadsåtgärder måste sättas in för att alla ska få ett meningsfullt arbete, säger Ilona Szatmári Waldau.